Prehlásenie o autorských právach

21. února 2010 v 12:30 | Flavio

Textový materiál zverejňovaný na internetových stránkach formula1gp.blog.cz je výlučným dielom autora stránok formula1gp.blog.cz a podlieha autorským právam Formula 1 GP, ak nie je uvedené inak.

Autor internetových stránok formula1gp.blog.cz prehlasuje, že obrazové materiály použité na stránkach formula1gp.blog.cz nie sú jeho dielom ani vlastníctvom. To platí pre všetky obrazové materiály na stránkach formula1gp.blog.cz s výnimkou tých, ktoré sú v príslušnom článku označené ochrannou známkou © Formula 1 GP.

Kopírovanie autorského obsahu internetových stránok formula1gp.blog.cz je vyslovene zakázané. Akékoľvek neoprávnené použitie autorského obsahu stránok formula1gp.blog.cz môže predstavovať porušenie autorských práv a ďalších práv.
 


Aktuální články

Reklama